Bogdan Prejs

Lista autorów

Bogdan Prejs, ur. 1963, mieszka w Mikołowie.

Debiutował drukiem w 1984 roku na łamach „Życia Literackiego”.

Autor kilku arkuszy poetyckich oraz tomów wierszy: sms do ludożerców, ce ha, ‘biernik, objawy pierwotne (nakładem Instytutu Mikołowskiego) i Nic więcej (Convivo), wydał również parę innych książek.

Więcej na: www.bogdanprejs.pl

W Instytucie Mikołowskim wydał tomy wierszy:

sms do ludożerców (2009), 

ce ha (2012),

'biernik (IM 2015),

objawy pierwotne (2017),

wanna na balkonie (2020).