Ron Padgett

Lista autorów

Ron Padgett (ur. 1942 r.) - Poeta, redaktor i tłumacz, pochodzi z Tulsy (Oklahoma). Jako uczeń liceum założył awangardowe pismo „The White Dove Review”, w którym wraz z przyjaciółmi publikował prace poetów takich jak Allen Ginsberg i Robert Creeley. Padgett jest autorem ponad dwudziestu tomów poezji, m.in.: Great Balls of Fire(1969, wznowione 1990), You Never Know (2001), How to Be Perfect (2007), How Long (2011). Napisał również cztery wiersze specjalnie dla Jima Jarmuscha do filmu „Paterson”. Obok poezji wydał liczne kolekcje prozy, m.in.: Blood Work: Selected Prose (1993), Ted: A Personal Memoir of Ted Berrigan (1993), and The Straight Line: Writing on Poetry and Poets (2000). W języku polskim został opublikowany wybór wierszy Rona Padgetta w tłumaczeniu Jacka Gutorowa pt. „Nigdy nie wiadomo” (Katowice, 2008). Mieszka w Nowym Jorku.

W Instytucie Mikołowskim opublikował tom wierszy "Bezczynność butów" (IM 2018).