Aktualności

Jury w składzie: Marek K. E. Baczewski (przewodniczący), Marcin Zegadło i Maciej Melecki na posiedzeniu, które odbyło się 12 maja 2022 roku w siedzibie Instytutu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z 64 zestawami wierszy, jakie wpłynęły na tegoroczną edycję Konkursu, postanowiło przyznać następujące miejsca:

W okresie powojennym w rodzimych środowiskach naukowych utrwaliło się przekonanie, że psychoanaliza  była u nas zjawiskiem marginalnym i nigdy nie zakorzeniła się głębiej w polskim życiu umysłowym. Nikt jednak nie przeprowadził poważniejszych badań dotyczących roli, jaką psychoanalitycy z ziem polskich okresu zaborów odegrali w rodzącym się ruchu psychoanalitycznym w Wiedniu i w Zurychu, oraz tego, […]

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na wiersz inspirowany dziełem sztuki z kolekcji miasta Mikołów „Poetyckie Impresje Mikołowskie”. Przez blisko 30 lat plener Impresje Mikołowskie był jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych w Polsce, w którym udział brali co roku wybitni artyści. Dzięki temu powstała kolekcja – będąca własnością miasta Mikołów – licząca ponad 700 […]