Aktualności

HENRI MICHAUX – urodzony w Belgii francuski poeta, prozaik, eseista, malarz i grafik. Był jednym z najbardziej intrygujących XX-wiecznych pisarzy języka francuskiego. Autor kilkudziesięciu książek: tomów wierszy, prozy poetyckiej, dzienników z podróży, esejów i szkiców, a także przedsięwzięć intermedialnych. Laureat ważnych nagród literackich i malarskich. Początkowo inspirował się odkryciami awangardy, a jego poetykę naznaczała wizyjność […]

W spotkaniu udział wezmą: MARTA PODGÓRNIK, JULIUSZ PIELICHOWSKI, MARCIN BIES, MACIEJ MELECKI (autor wyboru i posłowia). Prowadzenie: Krzysztof Siwczyk. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest osobiste zaprezentowanie swojego wiersza.  Juror: Juliusz Pielichowski.

Nowa książka Rafała Rutkowskiego, Moje oczy to ptaki, opisuje wyzwolenie zarówno porywającego się do podniebnej podróży wzroku, jak i poetyckiej frazy. Spojrzenie podmiotu – właśnie niczym tytułowe lotne istoty – uwalnia się od kolejnych ograniczeń (ekranów telewizorów i komputerów, ścian kolejnych pomieszczeń, murów  czy ulic) i na nowo przenika rzeczywistość, która odkrywa przed nim zaskakujące właściwości. […]

SZYMON KANTORSKI, poeta, niekiedy dziennikarz, zdawkowo krytyk. Autor książek „Solo”, Biblioteka „Nowego Nurtu, oraz „Duety”, WBPiCAK. Wiersze publikował w kilku antologiach, m.in.: „Macie swoich poetów”, „Antologia nowej poezji polskiej 1990- 1999”, „Parnas bis”, „Przewodnik po zaminowanym terenie”. Współzałożyciel, redaktor poznańskiego pisma artystycznego „Już Jest Jutro”. Jako dziennikarz współpracuje m.in. z pismem „TarNowa Kultura”, w której […]

Petr Hruška jest czeskim poetą i historykiem literatury. Urodził się 7.6.1964 roku w Ostrawie. Doktor habilitowany nauk filozoficznych, pracuje w Instytucie Literatury Czeskiej Akademii Nauk w Brnie, przedmiotem jego badań jest poezja czeska po 1945 roku. Jest również nauczycielem akademickim. Współorganizator wielu inicjatyw z pogranicza muzyki, poezji i happeningu. Wydał tomy poezji Obývací nepokoje (Mieszkalne […]

PIOTR KĘPIŃSKI – poeta, krytyk literacki, eseista, od 2007 roku do 2016 roku juror Nagrody Literackiej Europy Środkowej – Angelus. Od roku 2017 do 2019 w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej – Silesius. Pracował  m. in w „Czasie Kultury” (jako zastępca redaktora naczelnego), w „Newsweeku” i w „Dzienniku” (jako szef działu kultura). Obecnie współpracuje z „Nową Europą […]