Zbigniew Bieńkowski

Lista autorów

 (ur. 31 sierpnia1913 w Warszawie – zm. 23 lutego 1994 tamże) – poeta, krytyk literacki, eseista, tłumacz.

Autor tomów wierszy: Sprawa wyobraźni, Warszawa 1945, Wyd. 2 rozsz. Warszawa 1960, Trzy poematy, Warszawa 1959, Liryki i poematy, Warszawa 1975, Poezje wybrane, Warszawa 1979, Poezje zebrane, Warszawa 1993.

Autor tomów eseistycznych oraz krytycznoliterackich:Piekła i Orfeusze: szkice z literatury zachodniej, Warszawa 1960, Modelunki. Szkice literackie, Warszawa 1966, Poezja i niepoezja, Warszawa 1967, Notatnik amerykański, Warszawa 1983, W skali wyobraźni. Szkice wybrane, Warszawa 1983, Ćwierć wieku intymności. Szkice o poezji i niepoezji, Warszawa 1993, Przeszłość przyszłości, Wrocław 1996. Pracował w redakcji tygodnika „Odrodzenie” i miesięcznika „Twórczość”. W latach 1966–1972 był członkiem polskiego PEN Clubu. Tłumaczył przede wszystkim: Charlesa Baudelaire’a, Victora Hugo, Michaiła Lermontowa, Saint-Johna Perse’a, Paula Éluarda, Julesa Supervielle’a.

Instytut Mikołowski opublikował jego książkę "Moje oko na spacerze. Felietony arcysubiektywne' (IM, 2020).