Jan Kasper

Lista autorów

Ur. 7 lutego 1952 r., od początku związany z Wielkopolską. Okres dzieciństwa upłynął mu we wsi Bielejewo. Lata szkolne spędził w Szamotułach. Ukończył filologię polską na UAM w Poznaniu. Od 1976 r. zamieszkał w Wągrowcu. Pracował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wlkp., którego jednym z najważniejszych absolwentów jest Stanisław Przybyszewski. Prowadził związany z nurtem alternatywnym Teatr Prób. Uznanie przyniósł mu multimedialny spektakl Okna, angażujący 150 wykonawców i prezentowany m. in. w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta’94. W 2011 r. przeprowadził się do położonej niedaleko Wągrowca wsi Łaziska, w której mieszka do dzisiaj.

Książki Jana Kaspra:

Noc przed ocaleniem (1985),

Przejście graniczne (1985),

Zwierzęta doświadczalne (1990),

Śmierć wizjonerów (1993),

Miasto nad wodą (1999),

Chleb z wiśniowym dżemem – wybór wierszy (2000),

Ziemia dla skowronków (2005),

Wiry, strzępy, psie prognozy (2007),

Zbieracze jabłek (2011),

Wyznania dozorcy mrówek (2015),

Listy z własnego czasu (2021).

Mogiły obwoźne - wybór wierszy, wyd. Instytut Mikołowski 2022.

Tłumaczony na język niemiecki w antologii Posener Dichter (2007).