Iwona Smolka

Lista autorów

IWONA SMOLKA - eseistka, krytyk literacki, powieściopisarka, w 1982 roku była współtwórczynią i współredaktorką niezależnego pisma „Wezwanie”. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Prezydium Zarządu Polskiego Pen Clubu. W 2014 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako redaktor wydała dwie książki: „Władysław Bartoszewski. Mój PEN Club” – razem z Adamem Pomorskim (2013) i wspólnie z Żanetą Nalewajk „Rytm twórczego życia. Jubileuszowe rozmowy o literaturze” (2013). Od lat związana z II programem Polskiego Radia (Złoty Mikrofon 1991), na falach którego prowadzi audycje poświęcone literaturze. Tam też od 30 lat omawia współczesną poezję polską. Debiutowała na łamach „Twórczości” w 1968 roku. Autorka szkiców krytycznoliterackich poświęconych poezji: „Lęki, ucieczki, akceptacje”, „Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie”. W 1983 roku, wraz z Tomaszem Jastrunem i Leszkiem Szarugą przygotowała „Antologię poezji stanu wojennego”. Wydała powieści: „Rozpad” (pierwsze wydanie w podziemiu jako Maria Jarota), „Musisz siebie zjeść”, „Dom żywiołów”, „Skarpa”.

W Instytucie Mikołowskim opublikowała książkę "Jawne i zakryte. Szkice o poezji" (IM 2018).