Barbara Klicka

Lista autorów

Urodzona 30 kwietnia 1981 r.

W 2000 roku ukazała się jej debiutancka książka poetycka,

w 2012 wydała tomik same same (Instytut Mikołowski, 2012).

Współzałożycielka Literackich, prezeska Fundacji 100 Szt., redaktorka kwartalnika "Cwiszn".

Jej teksty publikowane były m.in. w Studium, Kursywie, LiteRacjach, Arkadii.