Maciej Niemiec

Lista autorów

Maciej Niemiec (ur. 7 października 1953 w Warszawie, zm. 25 stycznia 2012 w Paryżu) −

polski poeta, pisarz, tłumacz. Od 1987 mieszkał w Paryżu. Otrzymał m.in.: Nagrodę Karla Dedeciusa, Nagrodę im. Zygmunta i Marii Zaleskich oraz Nagrodę Kościelskich (1994).

W Polsce publikował w kwartalniku Zeszyty Literackie, we Francji w kwartalniku PO&SIE (Paris), którego był stałym współpracownikiem. W przekładach drukowano jego wiersze m.in. w pismach niemieckich, przekł.: Renata Schmidgall, w Bułgarii (przekł.: Kiril Kadiski) i innych.

Urna z jego prochami spoczęła na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu.

 

Wydał zbiory wierszy:

• Cokolwiek, ponieważ (1989)

• O tej porze świata (1989)

• Kwiaty akacji (1993)

• Małe wiersze (1994)

• Ulica Wód (1996)

• Świat widzialny (1998)

• Dance or die (2002)

• Stan nasycenia (2012)

 

Instytut Mikołowski opublikował jego tom wierszy "GERANIUM. Ostatnie, czyli nowe wiersze z lat 2009-2011" (IM, 2014).

 

Oprócz nich wydał cztery tomy wierszy w przekładach francuskich, m.in. Le quatrième roi mage raconte (L'extrême contemporaine, Belin, 2002), Trente poèmes pour une femme (Atelier la Feugraie, 2001). Ten ostatni ukazał się w tłumaczeniu Fernanda Cambona przy współpracy poety. Przełożył tom prozy : Michel Deguy, Temu co się nie kończy. Tren (Biblioteka Tegle, 2002), oraz wiersze współczesnych poetów francuskich opublikowane w pismach (m.in. Dekada Literacka, Bliza, Zeszyty Literackie).