Jerzy Jarniewicz

Lista autorów

Urodzony w 1958 r. w Łowiczu – poeta, tłumacz, krytyk literacki. Pracuje w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor „Literatury na Świecie”. Autor jedenastu książek krytycznoliterackich, m. in. Larkin. Odsłuchiwanie wierszy (2006), Od pieśni do skowytu. Szkice o poetach amerykańskich (2008), Heaney. Wiersze pod dotyk (2011) i Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim (2012). Wydał trzynaście tomów wierszy, ostatnio Oranżada (2005), Makijaż (2009), Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2011), Woda na Marsie (2015). Opracował także dwie antologie Sześć poetek irlandzkich (2012) oraz Poetki z Wysp (2015, z Magdą Heydel). Opublikował wiele przekładów literatury anglojęzycznej, w tym prozę Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Raymonda Carvera, Edmunda White’a i Johna Banville’a. Mieszka w Łodzi.    

W Instytucie Mikołowskim opublikował książkę "Podsłuchy i podglądy" (IM, 2015).