Pavel Řezníček

Lista autorów

Poeta, prozaik, tłumacz z języka francuskiego oraz publicysta literacki.

Pavel Řezníček (1942) jest człowiekiem paradoksów – nie tylko w poezji.

Jego życie i wspomnienia są związane z Brnem, chociaż od początku 70. lat mieszka w Pradze. Jego wiersze są czysto surrealistyczne, lecz on, outsider z wyboru, stoi poza rdzeniem tutejszego surrealizmu, czyli grupą surrealistyczną. Literackie początki Řezníčka związane są z brneńską grupą literacką Vateň. Pierwsze wiersze opublikował w roku 1967 w pismach Sešity pro mladou literaturu i Divoké víno. W latach normalizacji (1970-1989) publikował tylko w drugim obiegu i za granicą. Obecnie jest autorem 20 wydanych książek.

W Instytucie Mikołowskim opublikował książkę "Maszyna do robienia piekła" (Wybór wierszy) (IM, 2017).