Robert Rybicki

Lista autorów

Urodzony w 1976 r. w Rybniku – poeta, pedagog-happener, były redaktor pisma artystycznego "Plama" w Rybniku, były redaktor polskiego tygodnika "Nowy Czas" w Londynie. Autor czterech tomów poetyckich: Epifanie i katatonie (Instytut Mikołowski, 2003), Motta robali (Instytut Mikołowski, 2005), Stos gitar (Staromiejski Dom Kultury wWarszawie, 2009) oraz Gram, mózgu (Wielkopolska Biblioteka Poezji i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2010).

Studiował prawo i polonistykę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bibliografia

  • Kod genetyczny, Rybnik 2000

  • Epifanie i katatonie, Instytut Mikołowski, Mikołów 2003, 

  • Motta robali, Instytut Mikołowski, Mikołów 2005,

  • Stos gitar, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2009,

  • Gram, mózgu, Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznan 2010,

  • Masakra kalaczakra, WBPiCAK, 2011.