Karina Stempel

Lista autorów

KARINA STEMPEL – autorka Roku Drewnianego Konia (Wrocław 2015) oraz Nocy w Nome (Warszawa 2016). Laureatka kilku konkursów (m.in. im. K. Ratonia oraz Fundacji Duży Format). Publikowała w czasopismach papierowych i wirtualnych („Helikopterze”, „FA-arcie”, „Afroncie”, „Frazie”, „sZAFie”, Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym „Kraków”, „Czasie Literatury”, „Bucovina Literară” i innych). Wiersze z Roku Drewnianego Konia ukazały się także w antologii Przewodnik po zaminowanym terenie (Wrocław 2016). Zawodowo zajmuje się książkami i Rumunią.

 

W Instytucie Mikołowskim opublikowała tom wierszy "Wnioski z badań terenowych" (IM 2019).