Michał Krawczyk

Lista autorów

Michał Krawczyk – urodzony w 1990 roku. Absolwent filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Wrocławskim. Pisze wiersze i eseje. Publikował w czasopismach, m.in. w Twórczości, Akcencie, Odrze, Kontencie i biBLiotece. Autor książki eseistycznej "Nice, cosie i duchy", która ukazała się nakładem Pewnego Wydawnictwa w 2021 roku. Jeleniogórzanin z urodzenia i zamieszkania.

W Instytucie Mikołowskim opublikował debiutancki tom wierszy "Ekspansje ech" (IM, 2021).