Petr Hruška

Lista autorów

Petr Hruška jest czeskim poetą i historykiem literatury. Urodził się 7.6.1964 roku w Ostrawie. Doktor habilitowany nauk filozoficznych, pracuje w Instytucie Literatury Czeskiej Akademii Nauk w Brnie, przedmiotem jego badań jest poezja czeska po 1945 roku. Jest również nauczycielem akademickim. Współorganizator wielu inicjatyw z pogranicza muzyki, poezji i happeningu.

Wydał tomy poezji Obývací nepokoje (Mieszkalne niepokoje, 1995 r.), Měsíce (Miesiące, 1998 r. oraz 2010 r.), Vždycky se ty dveře zavíraly (Zawsze się te drzwi zamykały, 2002 r.), Zelený svetr (Zielony sweter, dotychczasowe zbiory a także krótkie prozy poetyckie Odstavce - Akapity, 2004 r.), Auta vjíždějí do lodí (Samochody wjeżdżają do statków, 2007 r.), Darmata (Darmaty, 2012), Nevlastní (Pasierb, 2017) oraz prozę Jedna věta (Jedno zdanie, 2015). W roku 1998 otrzymał Drezdeńską Nagrodę Za Lirykę, w roku 2009 Nagrodę Jana Skácela, a za zbiór Darmata otrzymał najwyższą czeską nagrodę literacką – Nagrodę Państwową Za Literaturę. Drukował w wielu krajowych i zagranicznych antologiach poezji, jego wiersze zostały przetłumaczone na język: angielski, francuski, włoski, niemiecki, słoweński i polski. Samodzielne zbiory poezji wyszły w Słowenii (2004 r.), Niemczech (2008 r.), we Włoszech i w Polsce: Mieszkalne niepokoje – wybór wierszy (2011 r.) i Darmaty ( 2017 r.) - oba w tłumaczeniu Franciszka Nastulczyka – opublikowane przez Instytut Mikołowski.

Mieszka z żoną w Ostrawie - industrialnym monstrum znajdującym się nad ogromnymi pokładami węgla kamiennego.

 

W Instytucie Mikołowskim opublikował książki:

wybór wierszy "Mieszkalne niepokoje" -  w przekładzie Franciszka Nastulczyka (IM, 2011), oraz tomy wierszy: "Darmaty" - w tłumaczeniu Franciszka Nastulczyka  (IM, 2017) i "Szmaty i drut" - w tłumaczeniu Franciszka Nastulczyka  (IM, 2020).