Tomasz Hrynacz

Lista autorów

Urodzony w 1971 r. – poeta. Publikował m.in.. w paryskiej „Kulturze, „Arkuszu”, „brulionie”, „Czasie Kultury”, „Dekadzie Literackiej”, „Frazie”, „Kresach”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Odrze”, „Res Publice Nowej”, „Tytule”, „Twórczości”, „Zarysie. Wydał tomy wierszy: Zwrot o bliskość (1997), Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych (1999), Rebelia (2001), Enzym (2004), Dni widzenia (2005), Praski raj (2009), Prędka przędza (2010), Przedmowa do 5 smaków (2013), Noc czerwi (2016), Dobór dóbr (2019), Pies gończy (2021), Emotywny zip (2021), Lallen (2023). Jego wiersze znalazły się w kilku antologiach m.in. Antologia nowej poezji polskiej 1990–1999 (Kraków 2000), w amerykańskiej antologii polskiej poezji Contemporary Writers of Poland (Orlando 2005), hiszpańskiej antologii współczesnej poezji polskiej Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980) (Saragossa 2012). Tłumaczony m.in. na język angielski, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, serbski, słowacki, rosyjski. Mieszka w Świdnicy Śląskiej.

W Instytucie Mikołowskim opublikował tom wierszy "Lallen" (IM, 2023).