Piotr Fast

Lista autorów

Piotr Fast

Urodzony w 1951 r.
Historyk literatury rosyjskiej, tłumacz, przekładoznawca.
Opublikował książki o twórczości Ilji Erenburga, Michaiła Bułhakowa,
Josifa Brodskiego, Anatolija Kima, kilka monografii o rosyjskim
realizmie socjalistycznym (ostatnia: "Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej (doktryna, poetyka, konteksty)". Kraków: Universitas 2003).
Współautor kanonicznej "Historii literatury rosyjskiej XX wieku
pod redakcją Andrzeja Drawicza (PWN 1997, 2002).
Tłumacz poezji (Josif Brodski, Jewgienij Riejn, Nikołaj Rubcow)
i prozy rosyjskiej (Jurij Drużnikow, Ilja Erenburg, Aleksander Woronski,
Grigorij Danilewski).
Przełożył też "Poetykę kompozycji" Borisa Uspienskiego.
Przekładoznawca, redaktor serii "Studia o Przekładzie" (27 tomów),
redaktor naczelny "Przeglądu Rusycystycznego".
W 2010 r. wydał w Instytucie Mikołowskim "Rozumem Rosji nie ogarniesz...
Szkice o książkach".