Mirosława Michalska-Suchanek

Lista autorów

Dr hab., pracownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań zawodowych: historia literatury rosyjskiej, teoria literatury i dydaktyka języka obcego, z uwzględnieniem języków specjalistycznych (rosyjski język biznesu). Zainteresowania badawcze: literatura wobec tematyki aktów suicydalnych, kategoria nastroju w dziele literackim, literatura a anomalia ludzkiej psychiki, a ostatnio literatura rosyjska a kwestia żydowska. Autorka ponad siedemdziesięciu artykułów i recenzji, a także książek  Fenomen samobójstwa (Mikołów 2011), Mit Judasza-samobójcy. Czytając opowiadanie Leonida Andriejewa Judasz Iszkariot (Mikołów 2013), Samobójcy Fiodora Dostojewskiego (Katowice 2015) oraz redaktor i współredaktor dwunastu zbiorowych monografii.

W Instytucie Mikołowskim opublikowała książki: 

Fenomen samobójstwa (Mikołów, 2011)

Mit Judasza-samobójcy. Czytając opowiadanie Leonida Andriejewa Judasz Iszkariot (Mikołów, 2013).