Georges Bataille

Lista autorów

Georges Bataille (1897–1962) - francuski filozof, krytyk literacki i pisarz; Początkowo związany z surrealizmem, wypracował z czasem indywidualny światopogląd i własne formy ekspresji. Traktując pisanie jako swoistą prowokację, tworzył dzieła trudne, często niespójne, pełne paradoksów, enigmatycznych formuł, aforyzmów. Podejmował szeroki zakres tematów – od osobistych wyznań i wspomnień, poprzez problematykę filozoficzną, literacko-artystyczną i historyczną, po zagadnienia z kręgu ekonomii politycznej - w których dominującym elementem było pojęcie transgresji, jako podstawowej kategorii umożliwiającej wyzwolenie człowieka z wszelkich form opresji.
Znany za życia stosunkowo nielicznym, szeroką popularność zyskał po śmierci, stając się jednym z najbardziej wpływowych myślicieli końca XX w. Uznawany jest za prekursora postmodernizmu. Autor książek filozoficznych i teoretycznych:
Doświadczenie wewnętrzne (1943, wydanie polskie 1998), Sur Nietzsche (1946), Część przeklęta (1949, wydanie polskie 2002), Literatura a zło (1957, wydanie polskie 1992), Historia erotyzmu (1957, wydanie polskie 1992), Teoria religii (wydanie polskie 1996), Łzy erosa (1961, wydanie polskie 2009). Autor książek prozatorskich: Historia oka i inne historie (wydanie polskie1991), Ksiądz C. (wydanie polskie 1998), Moja matka (1966, wydanie polskie 1991), Martwy (1967, wydanie polskie 2010). Zainicjował działalność wielu czasopism, m.in. 1946 miesięcznika literackiego "Critique".

Instytut Mikołowski opublikował jego książkę "O Nietzschem. Wola szansy" w tłumaczeniu Jakuba Dąbrowskiego (IM 2022).