Mark Ford

Lista autorów

Mark Ford (1962), poeta, tłumacz, redaktor i krytyk literacki. Wydał trzy tomy wierszy: Landlocked (1992), Soft Sift (2011) oraz Six Children (2011), a w 2014 roku amerykańska oficyna Coffee House Press opublikowała jego Selected Poems, w których znajdziemy także nowe wiersze. Ford jest autorem angielskiego przekładu Nouvelles impressions d’Afrique Raymonda Roussela oraz poświęconej mu monografii (Raymond Roussel and the Republic of Dreams), jak również trzech tomów esejów i recenzji: A Driftwood Altar (2006), Mr and Mrs Stevens and Other Essays (2011) i This Dialogue of One: Essays on Poets from John Donne to Joan Murray (2014). Redaktor książek Franka O’Hary, Johna Ashbery’ego, Micka Imlaha oraz antologii wierszy o Londynie (London: A History in Verse, 2012). Wykłada literaturę amerykańską w londyńskim University College.

 

W Instytucie Mikołowskim opublikował tom wierszy "Chwila nieuwagi" (IM 2014) -  w przekładach Jacka Gutorowa i Adama Zdrodowskiego.