Dominik Żyburtowicz

Lista autorów

Dominik Żyburtowicz (1983), poeta. Pochodzi z Drawska Pomorskiego.

Wydał tom wierszy pt. Żaglowce (WBPiCAK, Poznań 2015), za który otrzymał nagrodę Złoty Środek Poezji.

Wiersze publikował w licznych antologiach i pismach literackich. Mieszka w Koszalinie.

W Instytucie Mikołowskim opublikował tom wierszy "Spaceboy" (IM, 2017).