Sylvie Jaudeau

Lista autorów

Francuska eseistka, badaczka twórczości filozoficznej Emila Ciorana. Opublikowała m.in : Cioran ou le dernier homme, éd. José Corti, Paris 1990, Un éternel candidat à la sagesse, Colloque « Cioran : le pessimisme jubilatoire », Institut Culturel Roumain de Paris, mars 2011. Mieszka w Paryżu.

 

Instytut Mikołowski opublikował jej książkę "Cioran, czyli ostatni człowiek" (IM 2014), w przekładzie Aleksandry Charędziak.