Galeria

8.09.2023 r. – SPOTKANIE AUTORSKIE OLGERDA DZIECHCIARZA ZWIĄZANE Z PREMIERĄ TOMU WIERSZY „WMARTWYCHWSTĄPIENIE” (WYD. IM, 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko
7.07.2023 r. – spotkanie autorskie Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i promocja tomu wierszy „Wiwisekcja” (wyd. IM, 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko
30.06.2023 r. – spotkanie autorskie Tymona Tymańskiego i promocja książki „Sclavus” (wyd. Części Proste, 2021). Zdjęcia: Agnieszka Sitko
23.06.2023 r. – promocja książki Konrada Wojtyły „Scherzofrenia” (wyd. IM, 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko. Publikacja dofinansowana z budżetu Urzędu Miasta Szczecin.
26.05.2023 r. – spotkanie wokół wierszy zebranych Wacława Tkaczuka „Po tamtej stronie” (wyd. PIW). Zdjęcia: Agnieszka Sitko
11.05.2023 r. – Mikołowski Maj Poetycki – spotkanie autorskie Łukasza Jarosza i Rafała Skoniecznego. Zdjęcia: Agnieszka Sitko
28.04.2023 r. – spotkanie autorskie Marty Podgórnik i promocja tomu poetyckiego „Erwin i Fatum” (WYD. WBPICAK, 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko
21.04.2023 r. – spotkanie z Łukaszem Musiałem, autorem książki „Rojber. Występki Walsera”. Zdjęcia: Agnieszka Sitko
24.03.2023 r. – spotkanie z Mirosławem Gabrysiem i promocja książki „Mglista glista” (IM, 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko
10.03.2023 r. – spotkanie autorskie Lenki Kuhar Daňhelovej i promocja wyboru wierszy „Jezioro gdziekolwiek” (IM, 2022). Zdjęcia: Dariusz Zakrzewski