Witamy na stronie Instytutu Mikołowskiego

Instytut Mikołowski do 2018 roku mieścił się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojaczka w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 8/5. Utworzony w 1997 r. jako samorządowa instytucja kultury z inicjatywy ówczesnej Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, uzyskał statut prawny placówki miejskiej w 1999 r. 15.02.2019 r. nastąpiło otwarcie nowej siedziby Instytutu Mikołowskiego - pod adresem ul. Konstytucji 3 Maja 18. IM zajmuje się działalnością kulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, sesje naukowe oraz wystawy plastyczne. Prowadzi także działalność wydawniczą - promując poezję i prozę polską oraz zagraniczną, krytykę literacką a także wydawnictwa o regionie.

poznaj naszą historię

Polecamy w naszym sklepie

Nasze książki

Wojtyła świetnie zdaje sobie sprawę z problematyczności terminu „poezja religijna” i jego „kłopotliwości” w odniesieniu do niektórych twórców czy w ogóle jego złożoności, możliwych podtypów, nurtów itp., ale gdzieś na końcu i tak pozostaje nam w świadomości szeroki zakres pojęcia poezja religijna, w którym osadzenie Wojaczka nie sprawia żadnego problemu, a czytelnikowi akceptacja tego gestu […]

Odpowiedzią na obojętność świata jest żarliwość poetyckiej o nim opowieści – i tym właśnie są wiersze Andrzeja Titkowa, których bohater, czuły współuczestnik zdarzeń i wrażliwy obserwator, pozostaje wierny młodzieńczemu zaangażowaniu nie pozwalającemu milczeć wobec rozpoznawanego wokół zła i nakazującemu przebijać się przez otaczającą ciemność by próbować, jak Syzyf, ze świadomością nieuniknionego, ocalić kruchą i delikatną, […]

5:40, już nie noc, a jeszcze nie brzask. Al Pacino właśnie kładzie się do snu, na szybie siadają biedronki, Andrzej przytula kota (kot wtula się w Andrzeja), Anielce nie rosną paznokcie, zaś Genowefa pali milicyjnego papierosa, po czym na widok mężczyzny, który sika pod mirabelką, a później wali konia, zdejmuje flanelową koszulę nocną, odsłaniając blizny […]

Małą Wielką Księgę Drogi – debiutancki tom poetycki Jerzego Ciurloka – należy rozpatrywać na kilku poziomach: teoretycznoliterackim, biograficzno-historycznym, wreszcie duchowo-religijnym. Najprościej, nie znaczy najlepiej, byłoby czytać tę hipisowską książkę jako „dziennik podróży” – zapis transowej i ekstatycznej przygody zarówno w głąb siebie, jak też retrospektywną, generacyjną, relację z eskapady w szaloną przeszłość pod szyldem wolnej […]

Poemat Kazimierza Brakonieckiego Pies na wiersze albo Pieczewo wprowadza nas w szybko kadrowany świat najbliższej, coraz bardziej spłowiałej dookolności, podległy dynamicznie postępującej erozji. Naoczna eksploracja wielu – ruchliwie przenikających się oraz namnażanych – uwidocznień przetykana jest różnie kierunkującymi się dywagacjami o stanie jednostki spychanej przez narastające zagrożenie w odmęty złowieszczych przeczuć i lęków, której położenie […]

Na tom składają się teksty krytycznoliterackie, publikowane na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych kolejno w dwu czasopismach: „Tygodnik Kulturalny” i „Wokanda”. Ocenę swoją sformułuję już na początku: uważam, że jest to książka znakomita. Z wielu względów. Przede wszystkim jest dziełem wybitnego poety, który omawiając publikowane wówczas książki, a także aktualne wydarzeniai problemy, ujmuje wszystko w sposób wysoce […]

Aktualności

WERDYKT XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka

6 grudnia 2020 r. mija 75 rocznica urodzin Rafała Wojaczka – jednego z najznamienitszych współczesnych poetów polskich. Życie i twórczość Rafała Wojaczka były owiane legendą.

Zapraszamy w styczniu 2021 roku do obejrzenia na naszym profilu FB spotkań promocyjnych, jakie odbyły się w listopadzie i grudniu 2020 roku w naszej siedzibie, związanych z niedawno wydanymi książkami przez Instytut Mikołowski – dofinansowanymi z środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W związku z pandemią zawiesiliśmy spotkania literackie, ale cały czas działamy! Zapraszamy na nasz profil na FB,  gdzie zamieszczamy informacje o nowościach wydawniczych, wiersze, filmy, recenzje, wywiady i rozmowy.