Marian Kisiel „Mały cmentarz”

Diarysta zawsze jest w drodze. Uparcie dąży do celu, ale często zatrzymuje się, jakby sprawdzając, czy kierunek, który obrał, jest na pewno właściwy. Rytm jego narracji, powiedziałbym za Paulem Valérym, jest rytmem marszu. Kiedy kończy się marsz, wędrówka powinna osiągnąć kres. Ale w dokumentach życia osobistego rzadko kiedy zdarza się pointa. Dlatego zapiski, notatki, listy, kartki z dziennika, czy też ich zbiory: pamiętniki, dzienniki, diariusze, wspomnienia, bloki korespondencji są zawsze po stronie fragmentu, a nie całości. I jakkolwiek zdaje nam się, że w lekturze świadectw mamy do czynienia z uobecnioną postawą eseisty, nic bardziej mylnego.

 

 

 

 

MARIAN KISIEL — poeta i krytyk literacki, redaktor miesięcznika „Śląsk”. Opublikował kilkanaście tomików poetyckich i tyleż książek o polskiej literaturze XX wieku. Ostatnio ukazały się – z poezji: Zielone pola (2020); z krytyki: Splot. Szkice o poezji polskiej, rosyjskiej i żydowskiej (2020) oraz Kairos. Szkice o poematach Karola Wojtyły (2022); z tłumaczeń: O miłości i śmierci Lwa Tołstoja (2023) oraz Poemat o śmierci Lwa Karsawina (2023).

 

 

Marian Kisiel "Mały cmentarz"

Instytut Mikołowski, 2024

Redakcja: Maciej Melecki

Stron: 142

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-65250-65-0

Cena: 30 zł

Zamówienia na książkę prosimy składać na maila: im.sklep@wp.pl