09-10.05.2024 – Mikołowski Maj Poetycki

09.05.2024 r.

godz. 18:00

Spotkanie autorskie jurorów XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka:

PIOTR GAJDA – promocja tomu wierszy „Goliat zwycięzca” (Dom Literatury, Łódź, 2023) 

i PRZEMYSŁAW OWCZAREK – promocja tomu „Katawotra” (Biuro Literackie, Kołobrzeg, 2024).

 

 

10.05.2024 r.

godz. 17:00

Spotkanie autorskie przewodniczącej jury XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka:

LUCYNA SKOMPSKA – promocja tomu wierszy „Ani rozmiaru ani skali” (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Dom Literatury, Łódź, 2023).

godz. 18:00

Ogłoszenie werdyktu jury XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.