Paweł Targiel

Lista autorów

Urodzony 4 czerwca 1945 r. w Mikołowie, zmarł również w Mikołowie 11 czerwca 2009 r. Filozof, poeta, redaktor i felietonista.

Ukończył Wydział Historii Filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1988 r. do grudnia 1991 r. redaktor naczelny miesięcznika „miarka”, W 1996 r. twórca „Arkadii- pisma katastroficznego” i redaktor naczelny do 2009 r. Dyrektor Instytutu Mikołowskiego w latach 1999 – 2009.

 

Wydał dwa tomiki wierszy: 

Ostatnie wiersze (Instytut Mikołowski, 2005) i Halsem (Instytut Mikołowski, 2007).

 W 2014 r. Instytut Mikołowski opublikował tom „O tyle więcej. Wiersze z lat 1970-2009”.