Piotr Matywiecki

Lista autorów

PIOTR MATYWIECKI - urodzony 5 VI 1943 r. w Warszawie. Poeta, eseista. Członek Pen-Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wieloletni pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Opublikował kilkanaście tomów poetyckich, między innymi „Zdarte okładki”, 2009 r. – wiersze zebrane. Autor kilku tomów esejów i bardzo wielu literackich audycji radiowych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną w PRL-u. Wielokrotnie wyróżniany m. in. nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodą „Silesius”, nagrodą „Kamień” lubelskiego „Ośrodka Brama”, nagrodą imienia Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za „publikacje na temat roli i wkładu Żydów polskich w kulturę polską”, nagrodą PEN-Clubu imienia Parandowskiego, nagrodą „Gdynia”, trzy razy w finale Nagrody Nike.

 

W Instytucie Mikołowskim opublikował książki:

 "Świadomość" (IM, 2014),

"Wszyscy inni" (IM, 2019).