Andrzej Niewiadomski

Lista autorów

Urodzony w1965 r. w Lidzbarku Warmińskim – poeta, eseista, krytyk, badacz literatury, redaktor.

Absolwent LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim. Pracownik naukowy UMCS w Lublinie.

Autor ośmiu tomów poezji, książek literaturoznawczych, eseju "Mapa. Prolegomena" (Lublin, 2012), licznych artykułów i szkiców.

Współzałożyciel i redaktor Kwartalnika Literackiego "Kresy".

Tomy poezji

Panopticum i inne wiersze, Lublin 1992.

Niebylec: wiersze i listy, Warszawa 1994.

Prewentorium: 21 wierszy i pół, Lublin 1997.

Kruszywo, Legnica 2001.

Locja, Kraków 2005.

Tremo, Lublin 2010.

Dzikie lilie, Poznań 2012.

 

W Instytucie Mikołowskim opublikował tom poetycki "Kapsle i etykietki" (IM 2013).