Janusz Drzewucki

Lista autorów

JANUSZ DRZEWUCKI

Poeta i krytyk literacki. Urodził się w 1958 roku Kruszwicy. W 1982 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem odbył służbę wojskową, pracował na uniwersytecie i w wydawnictwie. Od roku 1990 mieszka w Warszawie. Dziennikarz: „ITD” (1990), „Nowej Europy” (1992-1993) i „Rzeczpospolitej” (1993-2005). W latach 2005-2012 był redaktorem naczelnym Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Od 2013 roku pracuje na rzecz Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej.

Pierwszy swój tekst na łamach „Twórczości” opublikował w roku 1983 i od tego czasu regularnie drukuje na łamach tego najstarszego w Polsce czasopisma literackiego. Od 1996 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego „Twórczości” i redaktorem działu poezji.

W roku 2014 otrzymał Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida (w dziedzinie poezji), a ponadto Symboliczną Nagrodę Ryszarda Milczewskiego Bruna (w dziedzinie krytyki literackiej).

 


KSIĄŻKI JANUSZA DRZEWUCKIEGO

 

POEZJA

Ulica Reformacka. Wiersze z lat 19801986

(Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988)

Starożytny język

(Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń 1989)

Podróż na południe. Wiersze z lat 19861995

(Oficyna Cracovia, Kraków 1995 i 1997)

Światło września. 77 wierszy dawnych i nowych

(Świat Literacki, Warszawa-Izabelin 1998)

Wiersze wybrane

(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2010)

Dwanaście dni

(Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2013)

Rzeki Portugalii

(Biblioteka „Toposu”, Sopot 2016)

 

PROZA

Życie w biegu. O ludziach, miejscach, literaturze, piłce nożnej, maratonach i całej reszcie

(Melanż, Warszawa 2015)

 

KRYTYKA LITERACKA

Chaos i konwencja

(Alma-Art, Kraków 1988)

Smaki słowa. Szkice o poezji

(Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999)

Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie

(Wydawnictwo Tikkun, Warszawa 2004)

Stan skupienia. Teksty o prozie

(Wydawnictwo Forma, Szczecin 2014)

Charakter pisma. Szkice o polskiej poezji współczesnej

(Instytut Książki, Warszawa 2015)

 

W Instytucie Mikołowskim opublikował książkę "Środek ciężkości.

Szkice o współczesnej liryce polskiej" (IM 2016)