Krzysztof Matuszewski

Lista autorów

Urodzony w  1957 r. – filozof, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się zwłaszcza współczesną filozofią francuską. Publikował na jej temat artykuły m. in. w „Literaturze na Świecie”, „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Nowej Krytyce”, „Sztuce i Filozofii”. Autor lub współautor przekładów z języka francuskiego (książek Bataille’a, Foucaulta, Deleuze’a, Klossowskiego, Vuarneta), a także monografii Wśród demonów i pozorów. Monomania Pierre’a Klossowskiego (Warszawa 1995) oraz sadologicznej silvae rerum pt. Sade. Msza okrucieństwa (Gdańsk 2008).  


 

W Instytucie Mikołowskim opublikował książkę "Georges bataille - Inwokacje zatraty"

(IM, 2012)