Aktualności

Paweł Dybel w mistrzowski sposób wydobywa w książce różne aspekty splotu biografii i twórczości Witkacego, zrywając ze sposobem, w jaki ujmowano go w dotychczasowej tradycji interpretacyjnej. Wskazuje na kluczowe znaczenie, jakie dla uformowania się osobowości artystycznej pisarza miała jego terapia u Karola de Beauraina, który wprowadził go w tajniki psychoanalizy Freuda. Stąd wzięło się zainteresowanie […]

26 sierpnia w siedzibie Instytut Mikołowskiego nastąpiło przekazanie kolekcji Sylvio Godona – niemieckiego badacza twórczości Wojaczka, dziennikarza oraz publicysty – autografów wierszy Rafała Wojaczka, a także pracy magisterskiej o mikołowskim poecie. Sylvio Godon wszedł w jej posiadanie dzięki ofiarowaniu jej przez brata Poety, Andrzeja Wojaczka. Obejmuje ona 32 rękopisy wierszy Wojaczka, pochodzących z okresu pracy […]

WERDYKT XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka

6 grudnia 2020 r. mija 75 rocznica urodzin Rafała Wojaczka – jednego z najznamienitszych współczesnych poetów polskich. Życie i twórczość Rafała Wojaczka były owiane legendą.