15.12.2023, godz. 18:00 – spotkanie z prof. ADAMEM DZIADKIEM, redaktorem tomu – Aleksander Wat „Mój wiek” (wyd. Ossolineum, 2023). Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk

„Pamiętnik mówiony” Aleksandra Wata to żywy, meandryczny zapis wspomnień, które stanowią niezwykle cenne świadectwo historii Rzeczypospolitej oraz rodzimej kultury ubiegłego stulecia. Urodzony w 1900 roku pisarz obserwował rewolucję rosyjską i odzyskanie przez Polskę niepodległości, przeżył dwie wojny światowe, był więźniem politycznym i emigrantem, ponadto czynnie współtworzył życie literackie.
Jak zanotował w przedmowie do "Mojego wieku" Czesław Miłosz, na całej ziemi nie było poza Watem ani jednego człowieka, który by tak właśnie doświadczył stulecia jak on i tak jak on to odczuwał. Nie chodziło bynajmniej o okrucieństwo losu czy historii, bo liczba bardziej dotkliwie dotkniętych niż on była olbrzymia. Nie, chodziło o pewien pokrój umysłu, o pewną kulturę właściwą jednemu obszarowi geograficznemu i jednej społecznej warstwie.
W rozmowie z Czesławem Miłoszem Wat kreśli portrety pisarzy i artystów, działaczy politycznych i społecznych, a także współwięźniów. Prowadzi rozważania na temat filozofii, religii, literatury, procesów historycznych i społecznych oraz języka sowieckiej propagandy. "Mój wiek" należy do wielkich dzieł minionego stulecia.
 
 

 
prof. dr hab. Adam Dziadek – zajmuje się literaturoznawstwem teoretycznym, komparatystyką literacką, krytyką genetyczną, a także Men’s Studies (jest przewodniczącym rady naukowej serii wydawniczej „Studia o Męskości”, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL PAN w Warszawie) oraz przekładem tekstów naukowych (m. in. prace Jacques’a Derridy, Rolanda Barthes’a, Jean-Luca Nancy, Marca Auge, Clifforda Geerza, Raewyn Connell, Gérarda Rauleta, Marii Delaperrière). Jest członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego”, członkiem Rady Naukowej IBL PAN, a także członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN.