Konrad Wojtyła

Lista autorów

Urodzony w 1979 roku w Zielonej Górze - poeta, dziennikarz, krytyk literacki. Mieszka w Szczecinie.

Absolwent filologii polskiej z dziennikarstwem w Katedrze Komunikacji Językowej i Społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 1998 roku związany z Polskim Radiem. Najpierw z zielonogórskim Radiem Zachód (1998-2003), później z Polskim Radiem Szczecin (2003 do dziś). Od sierpnia 2010 do sierpnia 2011 roku był w tej stacji zastępcą redaktora naczelnego. Obecnie jest publicystą.

W latach 2005-2009 z-ca redaktora naczelnego kwartalnika literacko-filozoficznego fo:pa. Od 2012 roku redaktor naczelny kwartalnikaEleWator. Wiceprezes Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy w Szczecinie. Współpracował również z magazynem o książkach "PAPERmint".

Gospodarz cyklicznych spotkań literackich "Herbatka u...", "Herbatka z..." i "Errata Literata" organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie i kwartalnik [fo:pa], a realizowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsze odbyło się w kwietniu 2008 roku i było poświęcone życiu i twórczości Zbigniewa Herberta, następne przybliżyły takich autorów, jak Rafał Wojaczek, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Samuel Beckett, Franz Kafka i Witkacy.

Gośćmi Wojtyły byli między innymi: prof. Jerzy Jarzębski, prof. Janusz Degler, prof. Lech Sokół, Alicja Kapuścińska, Wojciech Jagielski, Krzysztof Karasek, Andrzej Franaszek, Andrzej Dziuk, Bogusław Kierc, Maciej Melecki, Antoni Libera, Piotr Matywiecki,Jakub Ekier. Jerzy Illg, Michał Witkowski, Marek Krajewski, Eustachy Rylski, Mariusz Czubaj, Olga Tokarczuk, Stefan Chwin,Wojciech Kuczok, Kazimierz Kutz i wielu innych.

W maju 2012 roku ukazała się płyta Marcina Wawrzynowicza "Camamey" (wydawca: Polskie Radio), na której obok tekstów Jonasza Kofty i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, znalazło się również kilka utworów Konrada Wojtyły.

Publikował w wielu pismach, m.in. w "Odrze", "Twórczości", "Portrecie", "FA-arcie","Biurze Literackim", "Kresach", "Śląsku", "Arkadii", "Pograniczach", "Przeglądzie Polskim" (USA), "Dodatku LITERAckim NL Gdynia", "Migotaniach przejaśnieniach", "Dyskursie", "fo:pa", "PAPERmincie", "W kręgu literatury", "Undergruncie", "Pro Libris", "Lubuskim Nadodrzu", "Poezji Dzisiaj", "Radarze", "Gazecie Wyborczej". Tłumaczony na język angielski, niemiecki, ukraiński i czeski.

Otrzymał Lubuski Wawrzyn Literacki 2010.

Bibliografia

Dyskografia

  • Konrad Wojtyła - "może boże" Polskie Radio Szczecin, 2010; (słuchowisko radiowe; w roli głównej Adam Ferency)

  • Marcin Wawrzynowicz - "Camamey" Polskie Radio, 2012; (autor tekstów)