Witamy na stronie Instytutu Mikołowskiego

Instytut Mikołowski mieści się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojaczka. Utworzony w 1997 r. jako samorządowa instytucja kultury z inicjatywy ówczesnej Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, uzyskał statut prawny placówki miejskiej na początku 1999 r. IM zajmuje się działalnościąkulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, sesje naukowe oraz wystawy plastyczne. 

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie promocyjne książki wydanej przez Instytut Mikołowski: JANUSZ DRZEWUCKI "Środek ciężkości. Szkice o współczesnej liryce polskiej".
16.12.2016 godz. 18:00
Prowadzenie: Maciej Melecki