Witamy na stronie Instytutu Mikołowskiego

Instytut Mikołowski mieści się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojaczka. Utworzony w 1997 r. jako samorządowa instytucja kultury z inicjatywy Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, uzyskał statut prawny placówki miejskiej w 1999 r. IM zajmuje się działalnością kulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, sesje naukowe oraz wystawy plastyczne. Prowadzi także działalność wydawniczą - promując poezję i prozę polską oraz zagraniczną, krytykę literacką a także wydawnictwa o regionie.

Aktualności

75 rocznica urodzin RAFAŁA WOJACZKA
06.12.2020 godz. 00:00
6 grudnia 2020 r. mija 75 rocznica urodzin Rafała Wojaczka - jednego z najznamienitszych współczesnych poetów polskich. Życie i twórczość Rafała Wojaczka były owiane legendą.