Witamy na stronie Instytutu Mikołowskiego

Instytut Mikołowski mieści się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojaczka. Utworzony w 1997 r. jako samorządowa instytucja kultury z inicjatywy ówczesnej Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, uzyskał statut prawny placówki miejskiej na początku 1999 r. IM zajmuje się działalnościąkulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, sesje naukowe oraz wystawy plastyczne. 

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie związane z promocją tomu wierszy Witolda Wirpszy "Apoteoza tańca" (wyd. IM, 2018).
15.03.2019 godz. 18:00
W spotkaniu udział weźmie redaktor tomu prof. Dariusz Pawelec.  Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.