Witamy na stronie Instytutu Mikołowskiego

Instytut Mikołowski mieści się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojaczka. Utworzony w 1997 r. jako samorządowa instytucja kultury z inicjatywy Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, uzyskał statut prawny placówki miejskiej w 1999 r. IM zajmuje się działalnością kulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, sesje naukowe oraz wystawy plastyczne. Prowadzi także działalność wydawniczą - promując poezję i prozę polską oraz zagraniczną, krytykę literacką a także wydawnictwa o regionie.

Aktualności

Jak cię widzą, tak się mylą. Urodziny ARKADIUSZA KREMZY (1975-2020)
25.09.2020 godz. 18:00
25 września 2020 r., godz. 18;00  Mikołów  CENTRUM MUZYCZNE KRAWCZYKA 21