Witamy na stronie Instytutu Mikołowskiego

Instytut Mikołowski mieści się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojaczka. Utworzony w 1997 r. jako samorządowa instytucja kultury z inicjatywy ówczesnej Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, uzyskał statut prawny placówki miejskiej na początku 1999 r. IM zajmuje się działalnościąkulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, sesje naukowe oraz wystawy plastyczne. 

Aktualności

Spotkanie autorskie związane z promocją nowych książek poetyckich wydanych przez IM: AGATA CICHY "Piołun", EWA OLEJARZ "Mongolski cyrk", JOANNA OPAREK "mocne skóry białe płótna", KARINA STEMPEL "Wnioski z badań terenowych"
13.12.2019 godz. 18:00
 ZAPRASZAMY - 13 grudnia 2019 godz. 18:00