Książki

Pierwsze pełne polskie wydanie poezji Georga Trakla (1887-€“1914), austriackiego poety, który w przejmujący sposób wyraził przed pierwszą wojną światową i u jej początku świadomość zmierzchu świata, a zarazem dramat losu osobistego, klęskę i zagładę rodu.   Wiersze Trakla dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku, […]

Towarzyszą nam czyjeś kroki, cienie, obecność nieobecnego jak miód spływa do wnętrza naszych dni i słów. Obcość, nieznane miejsca i ślady, po których idziemy. Próba opisania tego, co skrada się w cieniu, półmroku lub stoi w oślepiającym świetle. Tego co lśni i co gaśnie. Nagły płomień i powolne tlenie naszego życia. Na peryferiach, w podróży, […]

Książka wydana w ramach „MIŁOSZ FESTIVAL 2013” Wydanie I, 2013 Format: A5 (145 x 205 mm) ze skrzydełkami Okładka miękka, foliowana stron: 80 Przekład: Miłosz Biedrzycki Redakcja tomu: Maciej Melecki Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego, tom 89 ISBN: 978-83-60949-74-0 NAKŁAD WYCZERPANY  

Według Řezníčka – poeta obserwuje rzeczywistość jako theatrum mundi, które codziennie prezentuje swoją absurdalność, obłudę, bezkarność. Řezníček – anarchista, czeski król Ubu – najmocniej odczuwa właśnie ową absurdalność, ale także samą potrzebę absurdalności – tak jakby świat istniał tylko dla prowokacji, a poeta był tu po to, by właśnie ją uskuteczniać, ponieważ inaczej nie można […]

Wiersze z tomu „Miękki mrok. 17 wierszy” (przełożył Zbigniew Kruszyński)     Ostatni dzień listopada   Rośliny doniczkowe odwracają liście na zewnątrz   Są tacy którzy przechodzą obok przez żółtą ścianę ogniową i mierzą kwadraty do zamieszkania   W domach które jeszcze goszczą ludzi czerwona lampa odsłania koronkowe firanki   Ktoś odsuwa rękę trzymaną blisko […]

Poeta Piska jest niczym tytułowa pół-mitologiczna postać ślimaka olbrzyma, który w swojej ukrytej (za krzakiem) bezpłciowości skrywa nową realność, oblepia nas śluzem swojej twórczości, wprowadza w nową rzeczywistość, nową perspektywę niemego, wypełźniętego wysłowienia. Forma jest obezwładniająca i zniewalająca tylko pozornie. Dach ślimaczej muszli daje wolność słowa i interpretacji, z jednej strony jest schronieniem i ucieczką, […]

Wiersze Rona Padgetta niosą z sobą ożywczą bryzę bezpretensjonalnych zapisów życia codziennego, w których przegląda się potężna tradycja całej „szkoły nowojorskiej”. Padgett należy do jej drugiego pokolenia. Być może jest on dziś, po śmierci Johna Ashbery`go, poetą najwierniej oddającym w swoich wierszach ducha medytacji i filozoficznego suspensu, wyprowadzanych z – na pozór banalnej – obserwacji […]

Wydanie I, 2012 Format: A5 (145 x 205 mm) ze skrzydełkami Okładka miękka, foliowana Stron: 100 Wybór i tłumaczenie: Marcin Warmuz Posłowie: Alenka Jovanovski, Jelka Kernev Štrajn, Darja Pavlič Konsultacje językowe i koordynacja: Tatjana Jamnik Redakcja tomu: Maciej Melecki Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego tom 76 ISBN: 978-83-60949-22-1 Cena: 18 zł

Vasco da Gama – opublikowany w 1940 roku najważniejszy poemat rumuńskiego surrealizmu. kapitalny punkt odniesienia dla powojennej poezji rumuńskiej. feeria językowych popisów i awangardowej jukstapozycji. niczym nieskrępowania wyobraźnia, która ma sobie za nic czytelnicze przyzwyczajenia i konwenanse. do tego intermedialna przewaga kręgów w dwóch wersjach, quasi-narracyjny mój zmęczony ojciec i na deser oniryczne uwagi na […]

Meta Kušar  w swoich czułych i dociekliwych wędrówkach po rodzinnym mieście i rodzimym języku dotyka tego, co uniwersalne, a niekiedy – transcendentne. Miłosz Biedrzycki     Przekład: Katarina Šalamun-Biedrzycka i Miłosz Biedrzycki Wydanie I, 2013 Format: A5 (145 x 205 mm) ze skrzydełkami Okładka miękka, foliowana Stron: 72 Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego, tom 92 ISBN: 978-83-60949-90-0 cena: 15 […]

W niniejszym tomie zebranych jest 112 wierszy w oryginale oraz w języku polskim, w przekładzie Karoliny Buckiej Kustec. Mamy nadzieję, że poprzez obszerny wybór wierszy, którego dokonali tłumaczka, Iztok Osojnik oraz Bożena Tokarz, Kosovel wpisze się w słoweńską oraz polską świadomość zbiorową jako poeta innowacji, który, jak śmiało możemy już dziś stwierdzić, zostawił wyraźny ślad […]

Petr Hruška jest jednym z niewielu autorów współczesnych, którzy wyznają przede wszystkim poezję człowieczeństwa. W swojej twórczości nie ukrywa się za poetyckimi piruetami, nie ściga za wszelką cenę najnowszych poetyckich mód, poezja dla niego to nie są zawrotne metafory czy miła muzyka, lecz przede wszystkim bezpośrednia ludzka treść. Pod tym względem poniekąd wymyka się czeskiej […]

Miara rzeczowości w jego poezji zawsze łączyła się z wyczuciem istotnej metafizycznej chwili, niewidzialnego lecz ważnego szwu wewnątrz ludzkiej egzystencji, gdzie spotyka się powszedniość z transcendencją. Rzeczowość Hruški jednak nie wyklucza daru proporcjonalnej, a jednak przenikliwej i oryginalnej obrazowości. Hruška nie jest tylko poetą łagodności, cichych intymnych momentów dochodzących aż do ekstazy zen. W jego […]

Holan jest poetą bólu, udręki. Nieprzypadkowo jeden z jego tomów nosi tytuł Bolest (Cierpienie. Wiersze z lat 1949–1955, 1965, wydanie rozszerzone 1966). Wizja ludzkiej egzystencji jest tu wyjątkowo mroczna. Jak powiada we wstępie do wyboru wierszy czeskiego poety Marian Grześczak: Holan życia „nie analizuje zjawiskowo; zajmuje go w nim jeden tylko element – cierpienie. W […]

Od kogo zatem pochodzi pieśń? (…) Pieśń budzi się na progu bytu i niebytu, minerału i ciała, uniesienia i depresji, poety jako osoby i jako widma śpiewającej materii i kulturowego, medialnego szumu. W ten sposób do wiersza przechwycone są kombinacje materii, echo sfery publicznej, portret polityczny życia wspólnoty. (…) Wypowiedź poetycka jest takim użyciem języka, […]

Wiersze w przekładach Jacka Gutorowa i Adama Zdrodowskiego.     Mark Ford nie jest ani pierwszym, ani zapewne ostatnim brytyjskim poetą, który usiłuje ożywić skostniałe formy i konwencje współczesnej angielszczyzny poetyckiej. Warto przyjrzeć się tym próbom. Tym bardziej, że wiążą się one z chęcią wyjścia poza rutynowe gesty językowe i śmiałego otwarcia na inne tradycje. […]

Elena Fanailova, laureatka prestiżowej Nagrody im. Andrieja Biełego, uchodzi za jedną z najbardziej prominentnych postaci współczesnej rosyjskiej poezji. Jej zaczepna, demaskująca mechanizmy życia społecznego, poezja ukazuje się po polsku w świetnym przekładzie Leszka Szarugi pod znaczącym tytułem Szybki numerek w hotelu Europa. Czym ewentualnie okaże się ten hotel i co w nim zajdzie, oceni wnikliwy […]

Nie ma w poezji Etwebiego religijnego zacietrzewienia, zupełnie nieobecna jest tu dogmatyczność bywająca rewersem rozpaczy diagnosty, który pada pod ciężarem własnych rozpoznań. Religijność, a ściślej mówiąc religijna elegijność, okazuje się zaledwie słabą opcją chwilowej ulgi i paliatywnym ukojeniem dla tych, którym nie starcza odwagi mężnie stać w blasku drzwi otwartych na pustą oścież nieba, z […]

O tomie:   Urodzony w 1930 roku Kjell Espmark, w Skandynawii znany jest przede wszystkim jako eseista i historyk literatury szwedzkiej. Od końca lat 70. był profesorem na Uniwersytecie Sztokholmskim, a w 1981 wybrany został do Akademii Szwedzkiej, gdzie zasiada na krześle numer 16. Jego zbiory tekstów krytycznoliterackich Att översätta själen. En huvudlinje i modern […]

Przekład: Karolina Bucka-Kustec Posłowie: Iztok Osojnik   Poezja Jurego Deteli zyskała miano refleksyjnej, a przez głęboki wymiar etyczny oraz stosunek do świata zwierząt poetę można nazwać prekursorem etyki animalistycznej w Słowenii. W swych wierszach wyraził głęboki szacunek do przyrody, wyrastając poza zwykłą świadomość ekologiczną. Świat tych wierszy jest jednocześnie ziemski i kosmiczny, materialny i duchowy, […]

W centrum uwagi, na równi z człowiekiem, który w pramaterii wszechświata usiłuje rozwikłać zagadki początku i końca (świata i poezji), Autor umieszcza słowo poetyckie. Koncentruje się na strukturze wiersza i na integralności języka, wykorzystując różne formy obrazowania i komunikacji poetyckiej. W centrum światów poetyckich wierszy znajduje się pustka (inaczej niż w tradycyjnej metafizyce europejskiej) jako […]

Dominik Żyburtowicz (1983), poeta. Pochodzi z Drawska Pomorskiego. Wydał tom wierszy pt. Żaglowce (WBPiCAK, Poznań 2015), za który otrzymał nagrodę Złoty Środek Poezji. Wiersze publikował w licznych antologiach i pismach literackich. Mieszka w Koszalinie.

O tomie: Kiedy Tomas Tranströmer opublikował swoją debiutancką książkę „17 wierszy”, miał 23 lata. Był rok 1954, świat patrzył z niepokojem i nie bez pewnej nadziei na Moskwę – zastanawiano się, czy śmierć Stalina złagodzi okrucieństwo Kraju Północy.

Maciej Woźniak ur. 1969, poeta, felietonista muzyczny i literacki. Autor siedmiu książek z wierszami oraz współautor albumu foto-poetyckiego o Wiśle. Mieszka w Płocku.

Wydanie I, 2010 Format: A5 (145 x 205 mm) ze skrzydełkami Okładka miękka, foliowana Stron: 52 Redakcja tomu: Maciej Melecki Posłowie: Edward Balcerzan Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego, tom 46 ISBN: 978-83-923755-96-2 cena: 13 zł.

Mimo istniejących od 2003 roku szczegółowych opracowań całej spuścizny literackiej Wojaczka – zawartych w katalogu wydawniczym Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu – z których dość jasno wynika, że pozostało wiele utworów nieznanych, nie pojawiły się żadne

Najważniejszą, uderzającą wręcz, cechą „Wagarów” jest śmiałość nowatorskich założeń wyzbyta jednak doktrynerstwa wczesnej awangardy początków XX wieku. Wirpsza odwołuje się do koncepcji „dzieła otwartego” Umberto Eco jeszcze przed datą wydania polskiego przekładu ksiązki włoskiego pisarza, w której została ona wyłożona.

Witold Wirpsza w swoich niepoetyckich rolach rozpoznawalny był głównie jako tłumacz z języka niemieckiego. Do jego prozy, jak i zresztą do poezji, szybko przypięto etykietę trudnej, hermetycznej, eksperymentalnej. Klucza przede wszystkim poetyckiego szukano do lektury zarówno opowiadań i powieści (Pomarańcza na drutach, Wagary, Morderca) jak i prób dramatycznych (Tantal, Kreator). Jako eseista znany był za […]