Krzysztof Matuszewski „Georges Bataille – Inwokacje zatraty”

„Oprowadzając czytelnika po twórczości Bataille’a, autor umiejętnie rozwija poszczególne wątki myśli omawianego filozofa, dając całościowy i krytyczny przegląd jego poglądów, częściowo tylko wpisanych w biograficzne kontyngencje, bo po większej części jawiących się już od początku twórczej działalności Bataille’a jako w głównych swych zrębach spójna myślowo, choć dyskursywnie trudna do objęcia, całość.

Jednocześnie wykazuje wzajemne powiązania i kontekstualną wieloaspektowość tego ryzomatycznego tworu, jakim jest, z założenia awerbalny i anty-systemowy, «system» Bataille’a, który wszakże pod piórem komentatora objawia swą głęboką wewnętrzną spójność”.

Krzysztof Jarosz

* * *

„(…) gdyby istniał kościół płonących nieustannie, gdyby istniał kościół radosnego wyczerpywania nadmiaru tkwiącego w człowieku, gdyby istniał kościół ekonomii bezgranicznej, ekonomii nieustannego świętowania i wydatkowania, rozlewnej ekstazy, kościół polikefalnych wspólnot, to z pewnością Bataille byłby naczelnym świętym tego kościoła. Ten kościół nie szukałby komunikacji z Bogiem w modlitwie, ten kościół modlitwę utożsamiłby z erotyzmem. Dla Bataille’a bowiem erotyzm jest właściwą i jedyną lekturą geografii ciała. Erotyzm to pochwała życia aż do śmierci”.

Szymon Wróbel

* * *

„Ciało nie stanowi w myśli Bataille’a przeciwieństwa duszy, ale miejsce, gdzie to, co tradycyjnie nazywamy duchowym, się wydarza. Jest to możliwe dzięki temu, że ciało jest na wskroś erotyczne, to znaczy źródłowo otwarte na doświadczanie Innego, a także skierowane ku temu, co nie-ekonomiczne i nie-praktyczne, czyli ku wymagającemu bezinteresownego trwonienia energii seksualnemu zjednoczeniu. Ciało jest siedliskiem jedności i apragmatyczności, pozwalającym wydobyć się choć na moment z akcelerującego się cywilizacyjnie uwikłania w pracę, z jego czysto utylitarnymi wartościami i celami”.

Marcin Bogusławski

 


Krzysztof Matuszewski (ur. 1957) – filozof, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się zwłaszcza współczesną filozofią francuską. Publikował na jej temat artykuły m. in. w „Literaturze na Świecie”, „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Nowej Krytyce”, „Sztuce i Filozofii”. Autor lub współautor przekładów z języka francuskiego (książek Bataille’a, Foucaulta, Deleuze’a, Klossowskiego, Vuarneta), a także monografii Wśród demonów i pozorów. Monomania Pierre’a Klossowskiego (Warszawa 1995) oraz sadologicznej silvae rerum pt. Sade. Msza okrucieństwa (Gdańsk 2008).    

 


 

Wydanie II, 2012

Format: A5 (145 x 205 mm) ze skrzydełkami

Okładka miękka, foliowana

Stron: 138

Redakcja tomu: Maciej Melecki

Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego, tom 85

ISBN: 978-83-60949-58-0

cena: 25 zł.