Grzegorz Kociuba „Twarze rozbitka”

Książka Grzegorza Kociuby z wielu powodów budzi szacunek i uznanie. Najpierw z racji wyraźnie uformowanego dyskursu krytycznego. Autor szczęśliwie omija pułapki krytyki impresyjnej i dygresyjnej, unika powierzchowności, nie przesłania sobą tekstu. Przeciwnie – zawsze wsłuchany w jego głos, w jego wnętrze, ustawia swój dyskurs bardzo blisko dzieła i autora. Jest rzetelny, potrafi być przenikliwy. Dysponuje dobrze uformowanym, sprawnym aparatem profesjonalnego czytelnika. Wrażliwy, otwarty na sferę wartości, stroni jednocześnie od czytania ideologicznego, czy koteryjnego.Wiele łączy go z nowoczesnymi odmianami krytyki egzystencjalnej - wszak poszukuje w tekstach przede wszystkim właśnie śladów nie podrobionej, nieudawanej egzystencji, znaków takiego a nie innego światoodczucia, rysów twarzy kogoś innego niż my sami. Jest świadomy swego zakorzenienia w tradycji polskiej krytyki. Ale swój własny, niepodrobiony głos zawdzięcza też wierności osobistej wizji literatury, lojalności wobec swego poetyckiego mistrza.

 

Wojciech Kudyba

 

* * * 

 

Propozycja Grzegorza Kociuby wyróżnia się na tle współczesnej krytyki literackiej rozległością nawiązań kulturowych, śmiałością i dojrzałością sądów, cechującą autora umiejętnością postrzegania i opisywania poezji w całym jej bogactwie, zmienności, niedefiniowalności. Karasek jawi się tu jako twórca transgresyjny, jako ten, który nieustannie przekracza samego siebie, który wciąż jest w drodze. Krytyk usiłuje złowić dzieło — raz po raz mu się wymykające — w siatkę pojęć, objąć językiem dyskursywnym. Obserwujemy owe wysiłki w ich naturalnej dynamice, razem z interpretatorem sprawdzamy funkcjonalność i adekwatność kolejnych systemów odniesień.

 

Przemysław Dakowicz

 


Wydanie I, 2013

Format: A5 (145 x 205 mm) ze skrzydełkami

Okładka miękka, foliowana

Stron: 132

Redakcja tomu: Jerzy Suchanek

Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego tom 90

ISBN: 978-83-60949-82-5

cena: 20 zł.