Zapraszamy na wernisaż wystawy Marka Przybyły i Krzysztofa Szlapy „KLUCZ DRZEW”

MAREK PRZYBYŁA (malarz z Sosnowca) oraz KRZYSZTOF SZLAPA (fotografik z Katowic) łączą swoje siły, aby stworzyć ARTboreum, czyli Klucz Drzew. Za pomocą poematu, fotokaligrafii, performance i innych technik spróbują nawiązać relację z „braćmi większymi”. 

 

Znajomość Marka Przybyły i Krzysztofa Szlapy rozpoczęła się na początku 2015 roku w Galerii Pojedynek w Katowicach. Z kilku przypadkowych spotkań i długich rozmów powstała potrzeba wspólnego działania pod hasłem Klucz drzew (nazwa pochodzi od kolekcji prac Marka Przybyły Klucz barw). Na temat przewodni autorzy wybrali drzewo z powodu wspólnej fascynacji walorami przyrodniczymi, plastycznymi, kulturowymi i duchowymi właśnie drzew.

Formuła współpracy opiera się na organizowanych raz w miesiącu plenerach w parkach i rezerwatach (od maja 2015r.) podczas których tworzą w otoczeniu drzew, zbierają materiały np. w postaci organicznych pamiątek (liście, patyki o niezwykłym kształcie, fragmenty kory). Dodatkowo podczas plenerów powstają zdjęcia oraz zapis video działań.

Zasadą współpracy jest otwarcie się na wzajemny wpływ i inspirację – pomysł jednego autora jest natychmiast rozbudowywany o doświadczenia drugiej strony i odwrotnie, co owocuje powstawaniem kolejnych prac.

Cecha charakterystyczną działań twórczych jest duże zróżnicowanie użytych technik i materiałów. Autorzy posługują się: tekstem literackim, kaligrafią, fotografią, performance, video, grafiką, ready-made, fotomontażem, czerpiąc wzajemnie ze swoich doświadczeń i twórczo się uzupełniając.

Klucz Drzew swoją siłę oddziaływania opiera na przyrodniczych walorach lasu oraz archetypowych wartościach drzewa jako symbolu. Klucz Drzew wprowadza nas w duchowy wymiar otaczającej nas natury. Właśnie na to doświadczenie Marek Przybyła i Krzysztof Szlapa chcą nas otworzyć Kluczem Drzew.

Więcej informacji na stronie https://kluczdrzew.wordpress.com

 

Wybrane zestawy prac:

  • Klucz Drzew – chińskie nazwy drzew kaligrafowane emulsją fotograficzną na fornirze, aplikacje z elementów natury.

  • Oblicza lasu – symetrycznie skopiowane fragmenty kory, spojrzenia archaicznych stworzeń (bestiariusz), fotokolaże.

  • Opisanie drzewa – kaligrafowane zwoje powstające podczas plenerów (performance) rysunek, frotaż.

  • Patyczaki – ready-made z kawałków drewna, fotografie inscenizujące naturalny biotop.