Zapraszamy na spotkanie autorskie z MARIUSZEM DMETRECKIM związane z promocją książki jego autorstwa „Mikołowskie epizody historyczne” (wyd. Instytut Mikołowski, 2016)

Prowadzenie: Jerzy Ciurlok


 

MARIUSZ DMETRECKI od 1959 roku związany na stałe z Mikołowem. W latach siedemdziesiątych XX wieku jeden z założycieli Tyskiej Grupy Poetyckiej „SYMBOL”. Drukował swe wiersze w prasie regionalnej, m.in. w „Echu”(1974), „Poglądach” (1975-1976), a także artykuły na łamach „Gazety Mikołowskiej”. Inicjator powołania i członek założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Mikołowskiego Muzeum Regionalnego, członek założyciel reaktywowanego Bractwa Strzeleckiego w Mikołowie; przewodnik PTTK i działacz Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego; hobbysta i kolekcjoner (m. in. filokartysta, numizmatyk). Miłośnik historii lokalnej, inicjator powołania muzeum – Miejskiej Placówki Muzealnej w Mikołowie, w której zajmował się organizacją i przygotowywaniem wystaw oraz promocją Miasta poprzez rozpowszechnianie wiedzy o Muzeum i bieżących wystawach. Promuje w środowisku kolekcjonerskim Mikołowski Jarmark Staroci, którego był współorganizatorem. W 2007 roku napisał książkę Mikołowski pieniądz zastępczy w latach 1914â€-1924. Notgeld Papierowy, stanowiącą źródło informacji w tym zakresie oraz swoisty katalog dotyczący miejscowego papierowego pieniądza zastępczego oraz w 2010 roku Dawno temu w Mikołowie. Kalendarium historyczne do 1939 roku. Współautor książek: wydanej w roku 2008 Ocalić od zapomnienia. Z dziejów szkoły paniowskiej i 2013 roku Paniowy w 100-lecie Urodzin Biskupa Józefa Kurpasa oraz prac zbiorowych wydanych w 2012 roku przez IPN Z dziejów Mikołowa w XX wieku. Wybrane zagadnienia, 2014 roku Mikołowskie Zeszyty Historyczne. Zeszyt nr 2 i w 2015 roku Juliusz Marcisz. Życie i twórczość. Opracowanie zbiorowe. Niniejsza pozycja jest ósmą jego książką.

W latach 2007–2009 współpracował z lokalnym miesięcznikiem „Galeria PIK”, w którym zamieszczał artykuły historyczne i informacje przywołujące przeszłość Mikołowa. Okazjonalnie współpracuje z lokalną prasą Gazeta MikołowskaDziennik Zachodni w Mikołowie i Aktualności Powiatu Mikołowskiego drukując w niej również artykuły o treści historycznej. Za działalność wyróżniony tytułem Mikołowianin roku 2014.

 


 

O książce:

 

Książka ta powstała na podstawie opracowywanych i przygotowywanych przeze mnie od 2007 roku różnych artykułów o tematyce historycznej, drukowanych na łamach lokalnego tygodnika „Dziennik Zachodni w Mikołowie” oraz wmiesięcznikach „PiK” i „Gazeta Mikołowska”, a także prelekcji i wykładów prowadzonych na zajęciach ze słuchaczami mikołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opublikowanie wspomnianych wyżej kilkudziesięciu artykułów oraz przygotowanie referatów dla UTW stanowiły pokłosie uruchomienia i otwarcia w październiku 2006 roku Miejskiej Placówki Muzealnej, z którą  związałem swe zainteresowania historyczne.  W niniejszej publikacji przypominam zaledwie kilka tematów poruszonych w tychże materiałach, lecz obecnieuzupełnionych i poszerzonych o pozyskane nowe dane oraz informacje.

Przedstawia ona więcepizody, faktograficzne wycinkiz historii Mikołowa. Nie są one jednak powiązane z sobą jakąś spójnością czasową, ale kryją w sobie wspólny pierwiastek lokalnego patriotyzmu. Prezentowane epizody, dla ułatwienia zrozumienia następujących po sobie wydarzeń, zostały uporządkowane (rozdziałami) chronologicznie. Jest to pozycja o charakterze popularyzatorsko-informacyjnym i nie rości sobie prawa do pracy naukowej.  W takim kształcie stanowić może materiał przydatny do prowadzenia zajęć szkolnych z dziedziny regionalistyki i historii lokalnej.

Mariusz Dmetrecki