XXX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAFAŁA WOJACZKA

Werdykt XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Rafała Wojaczka

Instytut Mikołowski
 
13 maja 2022
 
 
Jury w składzie: Marek K. E. Baczewski (przewodniczący), Marcin Zegadło i Maciej Melecki na posiedzeniu, które odbyło się 12 maja 2022 roku w siedzibie Instytutu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z 64 zestawami wierszy, jakie wpłynęły na tegoroczną edycję Konkursu, postanowiło przyznać następujące miejsca:
 
 
Miejsce I - zestaw wierszy opatrzony godłem Martwe języki, którego autorem jest: ADRIAN KORLACKI (Kraków) - Nagroda 800 zł.
Miejsce II – zestaw wierszy opatrzony godłem Jarmuż, którego autorką jest: MARZENA JAWORSKA (Warszawa) - Nagroda 500 zł.
Miejsce III – ex aequo: zestaw wierszy opatrzony godłem Gładzie, którego autorem jest MICHAŁ SUROSZ (Łódź)
i zestaw wierszy opatrzony godłem Blade ledy, którego autorem jest: PAWEŁ STASIEWICZ (Żyrardów) – Nagroda po 250 zł.

 

Instytut Mikołowski

ogłasza

XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Rafała Wojaczka

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło - zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy) i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw - stanowiący podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 2 maja 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski
ul. Konstytucji 3 Maja 18
43 – 190 Mikołów

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 13 maja 2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Marek K. E Baczewski (przewodniczący), Maciej Melecki i Marcin Zegadło

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl