XXVI TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA im. Rafała Wojaczka połączony z wręczeniem Poetyckiej Nagrody OTOCZAKA za najlepszy tom wierszy w 2016 roku, której laureatem jest Marek Krystian Emanuel Baczewski, autor tomu „Projekt „Orfeusz”” (Instytut Mikołowski, 2016).

ZAPRASZAMY!

 


Wręczenie nagrody zostanie połączone ze spotkaniem autorskim laureata, który zaprezentuje m.in. swój nowy tom "Wejdź do mnie" (Dom Literatury, Łódź, 2017).

 Jurorem tegorocznej edycji turnieju będzie Jerzy Suchanek (pomysłodawca i twórca Nagrody OTOCZAKA).

 


Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest osobiste zaprezentowanie swojego wiersza.


XXVI Turniej Jednego Wiersza im. R. Wojaczka wygrała JUDYTA CISZEWSKA.


O nagrodzonym tomie:

 

     Po dziesięcioletniej przerwie, jaka minęła od opublikowania w 2006 r. swojej poprzedniej książki poetyckiej Morza i inne morza, Marek Krystian Emanuel Baczewski ogłosił swój nowy tom wierszy Projekt „Orfeusz”. Tytuł brzmi nieco kryptologicznie, a zawartość tomu rozpisana jest – jak ma to miejsce w liryce Baczewskiego – na wielogłosowy rejestr najróżniejszych zagadnień epistemologicznych.

   Wiersz dla Baczewskiego jest szerokim polem podejrzeń wobec mistyfikacji współczesnego świata i zdanego na niego życia, częstokroć ukazywanego – autorskim pismem - poprzez pryzmat odniesień filozoficznych czy literackich. Baczewski od samego początku dawał się poznać jako poeta sprzęgający narracje intertekstualne z problematyką wyrażalności prawd nie do końca oczywistych, skrywanych lub odrzucanych przez opresyjny tygiel kultury. W wydanym tomie dzieje się nie inaczej. Liczne nawiązania w początkowych partiach książki do Kafki, Becketta czy Pessoi, kierunkują tropy odczytań, lecz charakter kontynuacji dystynktywnych motywów tych pisarzy jest niekiedy mocno przewrotny lub zaprawiony – wielce zbawienną – ironią. Daje to w sumie spore możliwości odbierania dalszych wierszy z tej książki jako – właśnie – projektów, fundowanych na prawie otwartości tekstu, w którym czynnik poetycki staje się motorem napędowym, zaogniającym i problematyzującym kwestie przekazu treści. Wedle Baczewskiego zmagamy się nieustannie z fałszywą natura samego słowa. Zawiera bowiem ona sensotwórczą podwójność, zależną od przypisywanej słowu intencji, która wytraca i rozszczepia przydane mu pierwotne znaczenie, traktowane dotąd jako stabilne ogniwo w komunikacyjnym łańcuchu. Stąd traktatowy model wierszy, wypełnionych różnymi rodzajami krytycznej i cierpkiej medytacji nad dobywanymi zjawiskami historyczno - filozoficznymi czy tekstologicznymi. Projekt „Orfeusz” sięga bez mała do tradycji awangardowych, ma swoich patronów (Wirpsza, Karpowicz, Borges), i ewidentnie ustawia się w kontrze wobec – tak modnej ostatnio - poetyckiej publicystyki, dając możliwość otchłannego wejrzenia we współczesne mitologi

 

Maciej Melecki