XXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Rafała Wojaczka

Werdykt XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka

 

Instytut Mikołowski

11 maja 2018

 

Jury w składzie: Joanna Oparek (przewodnicząca), Ewa Olejarz i Karina Stempel

na posiedzeniu, które odbyło się 10 maja 2018 roku w siedzibie Instytutu Mikołowskiego,

po zapoznaniu się z 81 zestawami wierszy, jakie wpłynęły na tegoroczną edycję Konkursu,

postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

Miejsce I – zestaw wierszy opatrzony godłem Kobieta w 1000` C,

którego autorem jest: Piotr Piątek (Kołobrzeg). Nagroda: 900 PLN

 

Miejsce II – zestaw wierszy opatrzony godłem Hot,

którego autorem jest: Dominika Dymińska (Warszawa). Nagroda: 500 PLN

 

Miejsce III – zestaw wierszy opatrzony godłem fotoplastykon,

którego autorem jest: Piotr Przybyła (Karpacz). Nagroda: 300 PLN

 

Wyróżnienie – zestaw wierszy opatrzony godłem okiem w palec,

którego autorem jest Tomasz Dalasiński (Dobrzejowice). Nagroda: 100 PLN

 

 

Uzasadnienie Jury

 

Zwycięskie wiersze łączą cielesność z metafizyką, są sensualne, obrazowe, oniryczne, autor posługuje się rozbudowaną frazą i metaforyką. To wiersze gęste od znaczeń, a jednocześnie czytelne i przekonujące. Wśród wielu bardzo dobrych zestawów ten wyróżnił się spójnością oraz dojrzałością języka poetyckiego, kreującą światy niepoddające się jednostronnej interpretacji.

  


 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy

w czterech egzemplarzach,

opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło - zawierającą dane autora

(imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy),

i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego

(Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001)

za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie -

do dnia 6 maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Instytut Mikołowski

ul. Jana Pawła II 8/5

43 – 190 Mikołów

 


 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału)

nastąpi 11 maja 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Ewa Olejarz

Joanna Oparek (przewodnicząca)

Karina Stempel.

 

 

 Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193

 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl