XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

Instytut Mikołowski ogłasza

 XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu

Poetyckiego im. Rafała Wojaczka

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 25 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 6 maja 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Instytut Mikołowski

ul. Jana Pawła II 8/5

43 – 190 Mikołów

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród ( 1800 PLN do podziału) nastąpi 13 maja, 2016 r. o godz. 17:00

 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

 Rafał Gawin, Marcin Czerkasow i Przemysław Owczarek (Przewodniczący).

 

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193

lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

 

 


 

Werdykt XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka

Mikołów 2016

 

 Jury XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im Rafała Wojaczka w składzie:

 Przemysław Owczarek (przewodniczący), Rafał Gawin i Marcin Czerkasow

 na posiedzeniu w dniu 12. 05. 2016 r. w siedzibie Instytutu Mikołowskiego,

 po zapoznaniu się z 74 zestawami wierszy, jakie wpłynęły na tegoroczną edycję konkursu,

 postanowiło przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

 

 I miejsce – Jan Rojewski za zestaw opatrzony godłem La Furia Roja (700 zł.)

 

 II miejsce – ex – equo: Michał Pranke za zestaw opatrzony godłem Zielony spinacz

 i Tomasz Pierzchała za zestaw opatrzony godłem jollygoodfellow po 500 zł.

 

 

 III miejsce – ex – equo: Grażyna Wojcieszko za zestaw opatrzony godłem Charleville

 i Agata Ludwikowska za zestaw opatrzony godłem Su- 2 po 150 zł.