XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Rafała Wojaczka

Werdykt Jury XXIII edycji OKP im. R. Wojaczka

 


 

 WERDYKT

 

XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 

im. Rafała Wojaczka

 

 Mikołów 2015

 

 

 Jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im Rafała Wojaczka w składzie:

Konrad Wojtyła, Waldemar Jocher i Piotr Gajda (przewodniczący)

na posiedzeniu w dniu 7. 05. 2015 r. w siedzibie Instytutu Mikołowskiego,

po zapoznaniu się z 69 zestawami wierszy, jakie wpłynęły na tegoroczną edycję konkursu,

postanowiło przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

 

 I miejsce – zestaw opatrzony godłem Sarna, autor: Paulina PIDZIK (1 000 zł.)

 

 II miejsce – zestaw opatrzony godłem Zemsta deceptikonów, autor: Rafał BARON (500 zł. )

 

 III miejsce – zestaw opatrzony godłem: Sierp i kot, autor: Krzysztof SZEREMETA (300 zł.)

 


 

XXIII edycja 

 

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 

im. Rafała Wojaczka

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych

wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem,

z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło,

zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy),

i dowód wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego

(Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001),

za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie -

do dnia 2 maja 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego),

na adres:

 

Instytut Mikołowski

ul. Jana Pawła II 8/5

43 – 190 Mikołów

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału)

nastąpi 8 maja 2015 r. o godz. 17:00

w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

 Piotr Gajda (przewodniczący)

Waldemar Jocher

Konrad Wojtyła