Wystawa VIII PLENER MŁODYCH Impresje Mikołowskie 2014

 WYSTAWA 29 LISTOPAD - 23 GRUDZIEŃ 2014 R.

 

Komisarz pleneru: ANNA LUPA-SUCHY

 

ORGANIZATORZY:

Urząd Miasta Mikołów

Mikołowski Impresariat Kultury

Gimnazjum nr 1

Atelier An-Art

MDK Mikołów

Instytut Mikołowski

PATRONAT: Burmistrz Mikołowa

 


Uczestnicy VIII Pleneru Młodych:

 

AGNIESZKA CICHANOWICZ

studentka projektowania szkła ASP we Wrocławiu

 

DOMINIKA CIURLOK

studentka projektowania gier Uniwersytetu Śląskiego

 

MONIKA CIURLOK

studentka konserwacji zabytków

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ANDRZEJ DROMERT

student rzeźby ASP w Krakowie

 

KAMIL DUSZEL

student sztuki mediów ASP w Warszawie

 

ANNA DZIUBA

studentka transportu Politechniki Śląskiej

 

MONIKA FALKUS

studentka historii sztuki Uniwersytetu Śląskiego

 

MAŁGORZATA GLID

uczennica Gimnazjum nr 4 w Mikołowie

 

MAGDALENA HEJNOŁ

uczennica Liceum Plastycznego w Katowicach

 

KATARZYNA JARZĄB

studentka malarstwa ASP w Krakowie

 

ANNA KOLASIŃSKA

absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 

MARCIN NORAS

uczeń VIII LO w Katowicach

 

MARTA RZEŹNICZEK

studentka grafiki ASP we Wrocławiu

 

EWA SUCHY

absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie

oraz konserwacji ASP w Warszawie

 

ALEKSANDRA TUSZY

uczennica Gimnazjum nr 4 w Mikołowie