WERDYKT JURY – XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach,

opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło -

zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy),

i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego

(Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001)

za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie -

do dnia 1 maja 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski

ul. Konstytucji 3 Maja 18

43 – 190 Mikołów

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału)

nastąpi 10 maja, 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Marta Podgórnik (przewodnicząca),

Wojciech Brzoska i Konrad Wojtyła.

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953

lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

 


Werdykt

XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Rafała Wojaczka

Instytut Mikołowski

10 maja 2019

 

Jury w składzie: Marta Podgórnik (przewodnicząca), Wojciech Brzoska i Konrad Wojtyła

na posiedzeniu, które odbyło się 9 maja 2019 roku w siedzibie Instytutu Mikołowskiego,

po zapoznaniu się z 104 zestawami wierszy,

jakie wpłynęły na tegoroczną edycję Konkursu,

postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

Miejsce II – zestaw wierszy opatrzony godłem Angus snow 30,

którego autorem jest: Agata Puwalska (Węgrzce)

oraz zestaw wierszy opatrzony godłem monotron 1,

którego autorem jest Agnieszka Cebo (Kraków) - Nagroda po 600 zł.

 

Miejsce III – zestaw wierszy opatrzony godłem Prąd zatokowy,

którego autorem jest: Piotr Zemanek (Bielsko-Biała)

oraz zestaw wierszy opatrzony godłem kieszenie ogórków metodą Andropowa,

którego autorem jest: Piotr Piątek (Kołobrzeg) – Nagroda po 400 zł.