26.08.2021 w Instytucie Mikołowskim gościł Sylvio Godon, niemiecki dziennikarz, który przekazał placówce swoją pracę magisterską o Rafale Wojaczku oraz kilkadziesiąt jego rękopisów i unikatowych fotografii.

26 sierpnia w siedzibie Instytut Mikołowskiego nastąpiło przekazanie kolekcji Sylvio Godona – niemieckiego badacza twórczości Wojaczka, dziennikarza oraz publicysty – autografów wierszy Rafała Wojaczka, a także pracy magisterskiej o mikołowskim poecie. Sylvio Godon wszedł w jej posiadanie dzięki ofiarowaniu jej przez brata Poety, Andrzeja Wojaczka. Obejmuje ona 32 rękopisy wierszy Wojaczka, pochodzących z okresu pracy nad kanonicznymi tomami wierszy: Nie skończona krucjata oraz Inna bajka. Zawiera także bezcenne trzy oryginalne zdjęcia poety – w tym jedno nieznane, pochodzące z cyklu autoportretów w białej koszuli - fotografie rodziców poety, a także fotografie wykonane w 1982 roku przedstawiające najważniejsze miejsca z życia Wojaczka – w Mikołowie i we Wrocławiu. Wśród owych rękopisów znajduje się autograf wiersza do tej pory niepublikowanego, pt. „Metamorfoza”. Wolą Sylvio Godona było zdeponowanie tej kolekcji w miejscu, gdzie pielęgnowana jest pamięć o Rafale Wojaczku.

Większość przekazanych pamiątek z tej kolekcji zostanie opublikowana w książce Rafała Wojaczka pt. Byłem, jestem - bezpośrednio związanej z uczczeniem 50 rocznicy śmierci poety, jaka przypadła 11 maja 2021 r. Książka zwierać będzie wybór faksymiliów związanych z twórczością i życiem Rafała Wojaczka – pochodzących z archiwum Instytutu Mikołowskiego, gromadzonego nieprzerwanie od początku powstania instytucji. Charakter oraz forma książki w swym zamierzeniu ma mieć postać kolażu – reprodukcje autorskich zapisów wierszy sąsiadują z oryginalnymi fotografiami autorstwa Wojaczka, ekspozycje barwnych dedykacji czy autografów listów zostaną zestawione z fragmentami eksponowanych maszynopisów prozy Wojaczka, czy też pierwodrukami wierszy, a poszczególne partie reprodukowanych prac będą przedzielone tekstami krytyków zajmujących się twórczością Wojaczka.