Spotkanie z prof. PAWŁEM PIENIĄŻKIEM związane z promocją książek Friedricha Nietzschego „Poza dobrem i złem. Z genealogii moralności” i „Notatki z lat 1882-1884” (wyd. Officyna, Łódź).