Spotkanie z cyklu SERYJNI POECI – Joanna Roszak, Rafał Skonieczny i Katarzyna Zdanowicz, promujące ich nowe książki wydane przez Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu.

Prowadzenie: Maciej Melecki

 

JOANNA ROSZAK (ur. w 1981 r.) poetka, krytyczka literatury. Autorka tomów poetyckich: Tintinnabuli (2006), Lele (2009), Wewe (2011) i Ladino (2013). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W 2009 r. obroniła doktorat Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza. Autorka książki Południk spotkania. Paul Celan w polskiej poezji powojennej (Wydawnictwo Poznańskie, 2009). Stypendystka tygodnika „Polityka” (2004), nominowana do Medalu Młodej Sztuki. Publikowała m.in. w „Liparze” (Serbia), „Pro Femina” (Serbia), „Przeglądzie Polskim” (USA), „Odrze”, „Toposie”, „Literaturze na Świecie”, „Res Publice Nowej”, „Nowych Książkach”. „Kresy”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Poznaniu.

 

RAFAŁ SKONIECZNY (ur. w 1983 r.) poeta. Wydał arkusz z fragmentem poematu Antologia hałasu (Biuro Literackie, 2007) oraz książkę z wierszami Dzikie strony (WBPiCAK, 2010). Muzyk i wokalista Hotelu Kosmos, z którym wydał jak dotąd jedną płytę Wszystkie stare kobiety miasta (Kuka Records, 2008). Pisze krótkie prozy z serii „Raport z Antyświata” dla internetowego kwartalnika „Instynkt”.

 

KATARZYNA ZDANOWICZ  (ur. w 1979 r.), autorka zbiorów poetyckich m.in. Szkliwo (2000; Nagroda Literacka im. W. Kazaneckiego), Jak umierają małe dziewczynki (2003; wyróżnienie Biblioteki Raczyńskich), deadline (2007) oraz książek Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie (2004) i Obce. Reaktywacja – szkice.