Spotkanie autorskie z TADEUSZEM KIJONKĄ, związane z promocją jego najnowszej książki poetyckiej „Słowo w słowo” (wyd. Instytut Mikołowski, 2015).

Prowadzenie: Edyta Antoniak-Kiedos

 


 

O książce:

 

Najnowszy tom wierszy Tadeusza Kijonki Słowo w słowo posiada nieczęsto spotykaną werwę ujawnianą w narracyjnym i semantycznym szyku poszczególnych odsłon dobywanych treści. Nierzadko dramatyczny ton wierszy - oscylujących wokół tematyki przemijalności i bezpowrotności -€“ wynikający z narastającego poczucia utraty, przeplata się z afirmatywnym ujęciem zjawiskowości i ulotności życia, co podkreślone jest kunsztowną, stabilną frazą, zapośredniczoną w głębokim, niemal stoickim oglądzie świata. Minione i teraźniejsze stanowią częstokroć oś współrzędnych dla bezpośrednich wynurzeń i poruszeń. A jedynym źródłem, skąd można jeszcze czerpać energię konieczną dla niezłudnego i nieskażonego odbioru -€“ zdaje się przekonywać Kijonka -€“ jest rytm swojej opowieści złożonej z odprysków, fragmentów czy większych części odczuć, ale także wyobrażeń i konkretnych przeżyć stanowiących podłoże dla przeczucia tego, co stanie się, kiedy zabraknie mnie dla świata i, zarazem, kiedy tego świata ubędzie we mnie. Jako było na początku, dalej jest tylko wciąż bliżej końca - a to, co jest między tym, stanowi o wielkich różnorodnościach, w jakich mieści się ten jedyny: swój własny, wielostronnie doświadczany zaświat.

Maciej Melecki

 


 

TADEUSZ KIJONKA - Urodzony w 1936 r. w Radlinie. Literat i dziennikarz, wydawca, działacz społeczny ze szczególnym uwzględnieniem kultury, ale przede wszystkim – poeta. Jako student IV roku polonistyki na UJ wydał pierwszy zbiór poezji pt. „Witraże”. Za następny „Rzeźba w czarnym drzewie” uzyskał po raz pierwszy przyznaną nagrodę im. Andrzeja Bursy. Kolejny „Kamień i dzwony” został wyróżniony nagrodą im Stanisława Piętaka i miesięcznika „Poezja”, za poetycką książkę roku. Ostatnio wydał obszerny wybór poezji „Czas, miejsca i słowa” oraz „44 sonety brynowskie” nominowane do finału Poetyckiej Nagrody Orfeusza za najlepszy tom wierszy 2014r.

 

Twórczość Tadeusza Kijonki obejmuje także rozległy dorobek publicystyczny o tematyce śląskiej oraz utwory napisane dla sceny muzycznej, w tym operę „Wit Stwosz” i musical „Zaczarowany bal”. Członek redakcji kilku czasopism, w tym katowickich „Poglądów” i „Literatury” w Warszawie. W latach 1992-2012 był prezesem powołanego z jego inicjatywy Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach, zaś w roku 1995 utworzył miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, którego został długoletnim redaktorem naczelnym.

 

Laureat licznych odznaczeń i nagród, w tym m. in. Nagrody im. Karola Miarki, im. Wojciecha Korfantego, medalu Zygmunta Glogera i Nagrody „Śląski Szmaragd”. Jest także laureatem Śląskiej Nagrody Kulturalnej Kraju Dolnej Saksonii, Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Był posłem na sejm dwu kadencji, w plebiscycie „Gazety Wyborczej” znalazł się w gronie 100 najwybitniejszych Ślązaków XX wieku. W roku 2014 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w uznaniu „nieocenionych zasług dla kultury polskiej”. Mieszka w Katowicach.

 

Autor książek poetyckich:

WITRAŻE

RZEŹBA W CZARNYM DRZEWIE

SIÓDMA PÓŁNOC (poemat)

KAMIEŃ I DZWONY

POD AKROPOLEM (poemat)

ŚNIEG ZA ŚNIEGIEM

KIJONKA (wybór wierszy -€“ Biblioteka poetów)

SIOSTRY (poemat)

CZAS ZAMARŁY

ECHA

Z MOJEGO BRZEGU

LABIRYNTY (pięć poematów polskich): TY, GODZINA „W”, ATLAS LOSÓW, WIZYTA, QUARTIER LATIN, 

CZAS, MIEJSCA I SŁOWA

44 SONETY BRYNOWSKIE ( z obrazami Jerzego Dudy Gracza)

SŁOWO W SŁOWO

 


 

Wiersze z tomu:

 

 

BILANS

 

A co po drugiej stronie -

Czy tam wszystkiego koniec?

Nic po mrówce, motylu,

Po życiu, co tylko chwilą.

 

A co na drugim brzegu -

Co tam, czy też niczego?

Ostatni włos a przepadł

I rzęzi dusza ślepa.

 

A co to za bandaże -€“

Więc tylko tyle z marzeń?

Dwie w kącie chrome kule

Podpierają się bólem.

 

Odtąd na zawsze niczyj

Swych dni się nie doliczysz.

Po wszystkim - siny osad.

I w kącie - rdzawa kosa.

 

 

 

BEZ ODPOWIEDZI

 

Czarny skorpion jak strzęp chmury

wpija się w pełnię księżyca.

 

W tle fosforycznej tarczy

widać rozwarte kleszcze

i ruchomy odwłok

z uniesionym kolcem jadowym.

 

Chwila i księżyc zgaśnie

 

To będzie noc zatruta.

Lecz nie wołaj o pomoc

po utracie głosu,

może do świtu minie

porażenie mięśni krtani.

 

A jeśli nie, jeśli nie -

lecz na to nie ma teraz odpowiedzi.

I nie tylko na to.

 

 

 

PO WSZYSTKIM

 

Już wszystko zostało zapisane:

Każdy wiersz -€“ co do słowa,

Każdy takt -€“ co do nuty.

 

Nie pominięto żadnego wzruszenia -€“

Każdy fakt -€“ ma swój opis,

Każdy dźwięk -€“ swoje echo.

 

 

Czego tknąć wszystko było:

Co książka -€“ już wydana,

I każda partytura.

 

Gdzie się ruszyć -€“ ktoś zdobył

Nowe miejsce na ziemi,

Naniesione na mapie

Z zachowaniem zasad.

 

Gdzie stanąć wszystkie szlaki

Ściśle wytyczone -

Co zdarzenie do końca

Z pełną rejestracją.

 

A ty -€“ co dnia od nowa

Jakby nigdy nic,

Dokąd zmierzasz i po co,

By dotrzeć -€“ gdzie?… i spisać,

Kogo znikąd wywołać?

 

No to w drogę -€“ cel blisko.

Na wprost przez błędne lustra

I trzęsawisko.

 

 

 

DO KOŃCA

 

 Ostatnia noc

 przed dniem ostatnim.

 A może dzień ostatni,

 przed ostatnią nocą.

 

Lecz czy na pewno, bo tego

nigdy nie wiadomo,

gdy jak co dnia wschodzi słońce

i do krwi sierp swój ostrzy

bezlitosny księżyc,.

 

Jeszcze tylko zwycięstwo

Już ostatnie po wszystkim;

w jednej chwili na zawsze

 

bez litości nad sobą.